Cross pathways

🌟 ℂ𝕣𝕠𝕀𝕀 𝕑𝕒π•₯𝕙𝕨𝕒π•ͺ𝕀 🌟 Of wij nu rechts of linksom lopen, rechtsreeks naar iets toe of toch weer achteruit, soms kruisen onze wegen met iets of iemand. Met een onbekende of juist iemand, die wij heel graag willen zien, horen een zachte stem, luisteren toevallig naar een lied, zien tekens, bepaalde dieren, maken iets speciaals…